VAT w rolnictwie

Rolnictwo nie jest działalnością gospodarczą w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców, lecz jest jednak uznane za działalność gospodarczą przez Ustawę o podatku od towarów i usług. Rolnicy są więc podatnikami VAT, jednak w większości korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Średnie i większe gospodarstwa rolne dokonujące zakupu maszyn rolniczych, bądź inwestycji związanych z budową/rozbudową gospodarstwa (np. obory, chlewnie, stodoły, silosy i inne) odliczają od zakupów 23% VAT.

Koszty prowadzenia działalności rolniczej są obciążone wyższą stawką podatku VAT (8% i 23%) w porównaniu do podatku VAT ze sprzedaży produktów rolniczych (5%, 7% i 8%). Największe korzyści płynące z przystąpienia do podatku VAT są zauważalne w przypadku inwestycji.

Rezygnując ze zwolnienia rozliczania VAT na zasadach ogólnych, nabywają Państwo prawo do odliczeń tego podatku, a my pomożemy w prawidłowych rozliczeniach z Urzędem.