Oferta

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzamy bilanse, rachunki zysków i strat oraz przygotowujemy sprawozdania finansowe, a także oferujemy wsparcie techniczne.

Przedsiębiorcom prowadzącym KPiR zapewniamy prowadzenie KPiR, obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy oraz sporządzanie zeznań rocznych (PIT-36/ PIT-36L).

Nasi klienci nie muszą się martwić prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.

Dodatkowo oferujemy prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT miesięcznych lub kwartalnych, a także sporządzanie sprawozdań do GUS.

Dla przedsiębiorców rozliczających się z Urzędem Skarbowym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych oferujemy prowadzenie ewidencji przychodów, obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy oraz sporządzanie zeznań rocznych (PIT-28)

Nasi klienci nie muszą się martwić prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.

Dodatkowo oferujemy prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT miesięcznych lub kwartalnych, a także sporządzanie sprawozdań do GUS.

Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo-płacowej podmiotów, dla których co miesiąc naliczamy kompleksowo wynagrodzenia oraz przygotowujemy paski płacowe. Naszym klientom sprawnie i w przejrzysty sposób pomagamy we wszystkich kwestiach związanych z administracją płac i kadr.

Oferujemy:

  • Kompleksowe naliczanie płac
  • Przygotowywanie listy płac z uwzględnieniem różnych elementów wynagrodzeń
  • Wysyłkę elektronicznych pasków wynagrodzeń
  • Wyliczanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku
  • Przygotowywanie PIT-11
  • Wsparcie podczas kontroli ZUS
  • Prowadzenie akt osobowych
Poza wymienionymi podstawowymi usługami, wykonujemy także wiele innych zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Jeżeli są Państwo zainteresowani usługami, które nie zostały wymienione zapraszamy do kontaktu.