Biuro rachunkowe

VAT w rolnictwie

Średnim i większym gospodarstwom rolnym dokonującym zakupu maszyn rolniczych, bądź inwestycji związanych z budową, rozbudową gospodarstwa ( obory, chlewnie, stodoły, silosy i inne) rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych jest bardzo opłacalne.

 

Rolnictwo nie jest działalnością gospodarczą w świetle Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rolnictwo jest jednak uznane za działalność gospodarczą przez Ustawę o podatku od towarów i usług. Rolnicy są więc podatnikami VAT, jednak w większości korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

 

Szczerze zachęcamy wszystkich rolników do przechodzenia na zasady ogólne rozliczeń VAT. Zryczałtowany zwrot oferowany przez ustawę rolnikom ryczałtowym nie równoważy możliwości jakie daje rozliczanie VAT przez rolników zarejestrowanych na zasadach ogólnych.

 

Rolnicy, którzy korzystają z rozliczenia podatku VAT nie wyobrażają sobie teraz działalności bez tej formy rozliczeń.

Korzyści z przystąpienia do podatku VAT

Przystępując do podatku VAT można uzyskać wymierne korzyści finansowe. Koszty prowadzenia działalności rolniczej są obciążone wyższą stawką podatku VAT (8% i 23%) w porównaniu do podatku VAT ze sprzedaży produktów rolniczych (5%), dlatego w przypadku niezbyt wysokiego zysku praktycznie zawsze otrzymuje się zwrot podatku VAT – nawet nie inwestując. Największe korzyści płynące z przystapienia do podatku VAT są zauważalne w przypadku inwestycji.

 

Przykład:

  • Sprzedaż w miesiącu produktów rolnych za kwotę 100.000 zł netto:
    100.000 zł (netto) + 8000 zł (podatek VAT 8%) = 108.000 zł (brutto)

  • Zakupy w miesiącu za kwotę 100.000 zł netto:
    100.000 zł (netto) + 23.000 zł (podatek VAT 23%) = 123.000 zł (brutto)

  • Podatek VAT do odzyskania:
    23.000 - 8.000 = 15.000 zł